کتاب مربی (4) : طبیعت را دوست دارم

به نام خداجون مهربون

مقدمه

دوران کودکی بهترین دوره‌ای است که می‌توان فرد را محیای قدم برداشتن برای فتح فرداهایی بهتر نمود و این دوره، زمانی است که زمین تربیت کودک بیش از هر وقت دیگری پذیرای بذر آداب الهی است. کودکان می‌توانند دنیای اطراف خود را کشف و درک کنند، رشد کنند و شکوفا شوند و در فردای خویش تبدیل به عناصر تأثیرگذار، در عرصه‌های ملی و بین‌المللی گردند.

در بسته آموزشی «دانابان» سعی بر این است که مهم‌ترین مهارت‌های سبک زندگی در راستای شکوفایی فطرت الهی کودک متناسب با درک و ظرفیت این دوره و در قالب‌های متنوع و جذاب به‌صورت بازی‌وارسازی شده (Gamification) گنجانده شود. ازاین‌رو بسته آموزشی «دانابان» در 4 حیطه اصلی که شامل موارد زیر می‌شود سخن به میان آمده است:

  1. تعامل با خویشتن: جلد نخست از کتاب کودک و مربی حول محور تعامل با خویش طرح‌ریزی‌شده است که تحت عنوان «خدا مرا دوست دارد» نام‌گذاری شده است.
  2. تعامل با دیگران: جلد دوم از کتاب کودک و مربی، تحت عنوان «دیگران را دوست دارم» است که به مبحث ارتباط با دیگران در دو حیطه اصلی آداب ارتباط با خانواده و تعامل با شهروندان ازجمله همسالان، معلم، بیماران، مهمانان و … می‌پردازد.
  3. تعامل با جامعه و کشور: جلد سوم که به نام «کشورم را دوست دارم.» نام‌گذاری شده است؛ به مسائلی که حول محور تعامل با جامعه است، می‌پردازد: مسائلی همچون افتخار به ایرانی بودن، شناخت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دام‌ظله)، شهر زیبا (مکان مختلف شهری و روستایی) هوش مالی و اقتصادی و سواد رسانه بیان‌شده است.
  4. تعامل و ارتباط با خلقت زیست‌محیطی: در جلد چهارم از کتاب مربی و کودک به شناخت و تعامل با حیوانات، درختان، آسمان، زمین و … اشاره‌شده است. این جلد تحت عنوان «طبیعت را دوست دارم.» نام‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که هر عنوان از کتاب مربوط به دو ماه تحصیلی می‌باشد.

چراغ راه تولید محتوای این کتاب علاوه بر تعالیم متعالی اسلامی، سند مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش و اهداف مندرج در آن بوده است. در این مسیر سعی شده با استفاده از پژوهش‌های علمی در عرصه جهانی و ملی و بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران این عرصه بر غنای مطالب افزوده شود.

در این جلد به مبحث ارتباط و تعامل کودک با طبیعت پرداخته شده است که شامل موضوعات ذیل می‌گردد: تعامل با حیوانات و شناخت آن‌ها، درختان، محیط‌زیست و آسمان.

ازآنجاکه این جلد آخرین جلد از مجموعه کتاب است، ازاین‌رو خاتمه کتاب در این جلد قرار داده شده است و به موضوعاتی همچون: گردشگری و سنت‌ها و مناسبت‌ها در انتهای این جلد پرداخته شده است.

نکته:

عناوین قرار داده‌شده به‌عنوان نام هر درس و نام هر گام، صرفاً جهت دسته‌بندی و اطلاع مربی است و بیان آن‌ها برای کودکان ضرورتی ندارد.

گام پنجم : بهداشت و حفاظت از محیط زیست
گام نهم : مواد سوختی و انرژی