درس 6 - آشنایی با قوانین کلاس (2)

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی با بعضی از قوانین کلاس مانند گوش دادن به صحبت‌های دیگران و حرف نزدن بین صحبت‌های آن ها

اهداف جزئی:

  • شرکت در بحث و گفتگوهای کلاسی و پاسخ به سؤالات
  • تمایل به گوش دادن نظرات دیگران
  • خواندن شعر و سرود با نگهداری ریتم
  • تقویت قدرت حافظه
  • آشنایی با مفهوم بالا و پایین
  • گسترش گنجینه واژگان
  • درک کلام موزون
  • تقویت مهارت‌های دست ورزی
عادت چله

از بچه‌ها بخواهید هرکس شب‌ها ساعت 10 می‌خوابد دستش را بالا ببرد. می‌توانید بچه‌ها را با این شعر تشویق کنید:

گل انار، گلابی

چه خوبه زود می خوابی

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

به‌منظور مرور درس‌های 3 و 5 از سه نفر از کودکان داوطلب بخواهید، ضمن شروع صحبت‌های خود با نام خدا، در مورد قوانین کلاس برای دوستان خود سخنرانی کنند: 1. اجازه گرفتن 2. چیزی نخوردن 3. حضور به‌موقع در کلاس

فعالیت 1: کتاب کار

تصویرخوانی و آشنایی با مفهوم بالا و پایین: ابتدا مفهوم بالا و پایین را در محیط کلاس و با اشیا مختلف با کودکان تمرین کنید سپس توجه نوآموزان را به تصویر جلب نمایید.

از آن‌ها بپرسید، کدام تصویر در بالا و کدام تصویر در پایین قرار دارد؟ در تصویر بالایی چه می‌بینید؟ آن را شرح دهید. بالای تخته چه چیزی قرار دارد؟ سپس از آن‌ها بپرسید به نظر شما در تصویر پایین چه اتفاقی افتاده است؟ پایین بینی تخته، چه چیزهایی است؟

مرور مفهوم خط صاف(درس 3): از آن‌ها بخواهید، در تصویر خط صاف را پیدا کنند مانند حاشیه و قاب تخته و …

فعالیت 2: داستان خلاق «تخته سخن‌گو»

خانم معلم چند بار با نوکش روی میز زد و گفت: «قدقدقدا. آی بچه‌ها! ساکت باشید تو را به خدا.»

اما هرچقدر خانم معلم داد می‌زد، کسی به حرفش گوش نمی‌داد. پرپری و نازپری برای هم  لطیفه تعریف می‌کردند. بیعی و پوپی درباره‌ی کارتون دیروز با هم حرف می‌زدند. بقیه هم چند نفری با هم صحبت می‌کردند.

خانم معلم مهربان ناراحت شد. به ‌طرف تخته‌ی چوبی کلاس برگشت. رو به تخته‌ چوبی کلاس گفت: «تو نمی‌خواهی کمکم کنی؟ از این‌همه سروصدا خسته شدم.» بعد با نوکش چند بار به تخته زد و گفت: «قدقدقدا! ای تخته جان، صدای من را می‌شنوی؟»

یکهو کلاس ساکت شد. سروصدا خوابید. بچه‌ها با تعجب دیدند که تخته چوبی چشم‌هایش را باز کرد و سرفه‌ای کرد. مقداری خرده گچ از دهانش بیرون ریخت. بعد با لبخند گفت: «خیلی وقت بود با کسی حرف نزده بودم، خانم معلم! این‌که کاری ندارد. می‌خواهی همه ساکت بشوند؟ یک، دو، سه!» پچ پچ بچه‌ها شروع شد. هر کسی می‌پرسید که چه اتفاقی افتاده. گچ سفید بلند شد و چند تا ضربه به تخته چوبی زد: تق و تق تق.»  با تق تق گچ، بچه‌ها ساکت شدند.

نازپری و پرپری با تعجب به هم نگاه کردند. دهان بچه‌ها از تعجب باز مانده بود. همین موقع بود که گلدان کوچولوی گوشه‌ی کلاس، دستِ برگی و سبزش را بالا برد و از خانم معلم اجازه گرفت. خانم معلم هم به او اجازه داد. گلدان کوچولو گفت: «اجازه خانم مرغی، این بچه‌ها چند چیز را درباره‌ی کلاس درس نمی‌دانند، مثل… .

شیوه اجرا: از نوآموزان بخواهید، داستان را ادامه دهند و ادامه صحبت «گلدان کوچولو» را بگویند.

در مورد قوانین کلاس و این‌که نباید بین صحبت‌های دیگران به‌ویژه خانم معلم صحبت کرد و باید با دقت به صحبت‌های دیگران گوش داد، بحث و گفتگو کنید.

همچنین از کودکان بپرسید که به نظر شما چرا گلدان کوچولو می‌توانست صحبت کند و بقیه بچه‌ها نمی‌توانستند. (چون تخته جادویی کاری کرد که تنها کسانی که اجازه می‌گیرند بتوانند صحبت کنند.) از کودکان بخواهید نمایش کوتاهی از این مسئله بازی کنند. همه سر جای خود باشند و لب بزنند و تنها کسانی صدایشان بیاید که مربی به آن‌ها اجازه می‌دهد. هرکس که مربی به او اجازه داد در مورد قوانین کلاس صحبت کند.

فعالیت 3: شعر «احترام گذاشتن»

شیوه اجرا: مربی ضمن یادآوری قوانین کلاس و دقت بچه‌ها به رعایت آن قوانین از بچه‌ها می‌خواهد با دست زدن به شعر گوش کنند و سپس با ریتم، با مربی هم‌خوانی کنند.

معلم ما چه خوبه
میگه شروع هر کاری

وقتی میاد توی کلاس
با بچه ­ها برپا بگیم

صحبت و بازیگوشی رو
ساکت و با ادب باشیم
 
یه عالمه دوسش داریم
اسم خدا رو بیاریم

باید سر جامون باشیم
به احترام او پاشیم

باید فراموش بکنیم
به حرف او گوش بکنیم[1]
 

[1] سمیه تورجی

فعالیت 4: بازی «خوب گوش بده!»

ابتدا سه کلمه را به کودکان بگویید؛ مانند نازپری، پرپری، فیلو؛ سپس از آن‌ها بخواهید اولین کلمه را بگویند. بعد آخرین کلمه‌ای که شنیده‌اند. بعد دومین کلمه.

سپس ترتیب کلمات را عوض کنید و یک کلمه به کلمات اضافه کنید، مانند پوپی، فیلو، نازپری و پرپری. دوباره از کودکان بخواهید آخرین و اولین و دومین کلمه را بگویند.

در مرحله بعد می‌توان تا 5 کلمه گفت و یا کلمات را عوض کنید. همچنین می‌توان از کودکان خواست تا خودشان کلمات را انتخاب کنند و بقیه دوستانشان پاسخ دهند؛ این‌گونه بازی جریان پیدا می‌کند.

نکته 1: این بازی کمک به تقویت تمرکز، حافظه و مهارت شنیداری کودک می‌کند.

نکته 2: یکی از اهداف این فعالیت، مرور درس 5 یعنی مرور مفهوم اول و آخر با صفت عالی (ترین) است.

فعالیت پیشنهادی: بازی «کی نباید حرف بزنه»

شیوه اجرا: در این بازی یکی از بچه‌ها تلاش می‌کند تا بقیه را که نباید حرف بزنند و کارت سکوت دارند را به حرف بیاورد در غیر این صورت کودک دیگری جای او را می‌گیرد.

کارت‌ها به پشت گذاشته می‌شود و هر کودک یک کارت را بر می‌دارد. هرکدام که این کارت را دارند سکوت می‌کنند و فقط یک نفر می‌تواند صحبت کند. کسی که کارت سکوت دارد نباید صحبت بکند. حتی اگر چیزی از او پرسیده شود و کودکی که کارت صحبت دارد باید سعی کند تا دیگران را به حرف بیاورد و سایر بچه‌ها ساکت باشند، در غیر این صورت از بازی خارج می‌شوند.
وسایل موردنیاز: تعدادی کارت که روی آن‌ها شکل روبه‌رو کشیده شده:

و فقط تعداد محدودی از آن‌ها به شکل روبه‌رو هستند:

این کارت‌ها را از روز قبل آماده کنید.