درس 7 - چرخه تولد جوجه

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی با چرخه تولد جوجه

اهداف جزئی:

 • آشنایی با نعمت‌های خداوند و زیبایی‌های آن
 • شرکت در بحث و گفت‌وگوهای کلاسی و پاسخ دادن به سؤالات
 • بیان و خلق داستان
 • تقویت روحیه پرسشگری و علاقه به پرسش در زمینه‌های گوناگون
 • توجه و دقت به صداهای آخر کلمات (صدای ل)
 • تشخیص جهت حرکت
 • پیروی از دستورالعمل‌ها و فرمان‌های ساده (دو فرمان)
 • دست ورزی و تقویت عضلات دست
 • تقویت هوش طبیعت‌گرایی (Naturalism)
آغاز سخن بانام خدا و هم‌خوانی سوره فیل
عادت چله

خدای مهربان را با جمله زیر شکرگزاری کنید و از کودکان بخواهید تا هرکدام، نام یکی از نعمت‌های الهی را ببرند و بابت آن از خدا تشکر کنند. سعی کنید کودکان خیلی به زبان خودمانی این کار را کنند و از کلیشه‌های مرسوم فاصله گیرند.

خدایا به خاطر مهربانی و عشقی که نسبت به دوستان و خانواده و همه مردم دارم، تو را شکر می‌کنم.

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

 • درس 33: آیا در مکان‌های عمومی می‌توان صدای گوشی را بلند کرد و یا آهنگ گوش داد؟
 • درس 4: چه حیواناتی بدنشان از مو پوشیده شده است؟
 • درس 6: پروانه در ابتدا چه شکلی بوده است؟
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویر خوانی و تفکر: از نوآموزان بخواهید به‌دقت به تصویر کتاب نگاه کنند. از آن‌ها بپرسید به نظر شما پرپری در حال انجام چه کاری است؟ فکر می‌کنید با مادرش در مورد چه‌چیز صحبت می‌کنند.

آشنایی با هم‌پایان «ل»: از نوآموزان بخواهید با دقت به کلماتی که بیان می‌کنید گوش دهند. سپس کلماتی را که صدای آخر آن‌ها، صدای «ل» هست را برای نوآموزان بیان کنید. از آنان بپرسید آخرین صدایی که شنیدید چه صدایی بود؟ سپس از آنان بخواهید به کادر پایین صفحه توجه کنند و تصاویری که صدای آخر آن‌ها صدای «ل» است را به سلیقه خود رنگ کنند.

 

تشخیص جهت حرکت: توجه نوآموزان را به تصاویر کادر پایینی جلب کنید. از آنان بپرسید: کدام حیوان به‌سمت راست حرکت می‌کند دور آن را خط آبی بکش. کدام حیوان به‌سمت چپ حرکت می‌کند دور آن را خط قرمز بکش.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: قصه‌گویی کودک

از نوآموزان بخواهید در گروه‌های خود برای تصویر کتاب، با یکدیگر هم‌فکری کنند و قصه‌ای تعریف کنند. برای قصه خود یک اسم انتخاب نمایند و از هر گروه، یک نفر قصه را برای بقیه بچه‌ها در کلاس تعریف کند.

فعالیت 3: بحث و گفت‌وگو

با استفاده از مطلب زیر با نوآموزان بحث و گفت‌وگو نمایید:

پرپری خیلی دوست داشت که بداند وقتی کوچک بوده چه شکلی بوده است، به همین خاطر از مامان پری پرسید، من وقتی کوچک بودم چه شکلی بودم؟ مامان پری گفت: پسرم صبر کن یک‌چیز جالب می‌خواهم نشانت بدهم. مامان رفت به اتاق و با یک‌چیزی شبیه به کتاب برگشت. پرپری گفت: این چیست مامان‌جان؟ مامان با لبخند جواب داد: مگر نمی‌خواستی عکس بچگی‌ات را ببینی، این آلبوم عکس‌های بچگی توست و باهم شروع کردند به ورق زدن آلبوم…

سؤالات زیر را از کودکان بپرسید و ضمن تقویت روحیه پرسشگری در آنان، اجازه دهید نظرات خود را بیان نمایند.

آیا می‌توانی از روی آلبوم عکس‌های پرپری مراحل به دنیا آمدن پرندگان را بگویی؟

از درون تخم چه‌چیزی بیرون می‌آید؟ جوجه‌ها چطور رشد می‌کنند؟ آیا همه جوجه‌ها خودشان می‌توانند غذا بخورند؟

آیا می‌دانی دیگر چه حیوانی مانند پرندگان از تخم به دنیا می‌آیند؟

فعالیت 4: شعر «ماجرای به دنیا آمدن پرپری»

شعر زیر را با کودکان هم‌خوانی کنید، برای جذاب‌تر و آهنگین شدن شعر، از کودکان بخواهید با دست زدن، پا کوبیدن یا زدن مدادها به یکدیگر، به‌صورت منظم و با رهبری مربی، یک موسیقی و سرود زیبای کودکانه ایجاد کنند.

 

مامانی از توی کمد
یه تخم خیلی کوچولو

 

مامانی گفت پرپری جون
ما منتظر بودیم همش

 

پرپری یکجا با نوکش
از توی اون یک کوچولو

 

توی یه عکس از توی تخم
مامان پری با خوشحالی

 

پرپری می‌خنده می‌گه
یه جوجه‌ی کوچولوام

 

پرپری بال و پر داره
مامان می‌خنده و می‌گه

 

 

آلبوم عکسا رو آورد
توی یه عکس دیده می‌شد

 

اینجا تو توی تخم بودی
بیای به دنیا به زودی

 

به تخم خود نوک زده بود
نوکش بیرون اومده بود

 

پرپری بیرون اومده
یه بوسه به نوکش زده

 

اینجا دارم دون می‌خورم
پرام دراومده یه کم

 

ایستاده روی شاخه‌ها
چه‌جوری رفتی اون بالا؟[1]

 

 

 

 

[1] طیبه شامانی (طناز)