درس 21 - آسمان شب

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی با آسمان شب و عظمت خداوند

اهداف جزئی:

 • توجه به زیبایی‌های آفرینش، لذت بردن از آن و سپاسگزاری از خدا
 • شرکت در بحث و گفت‌وگوهای کلاسی
 • پاسخ‌گویی به سؤالات از نوع باز (با استفاده از تخیلات خود)
 • توجه و دقت به صداهای پایان کلمات (صدای هـ)
 • آشنایی با مفهوم پهن و باریک
 • گسترش گنجینه واژگان
 • پرورش هوش کلامی–زبانی (Verbal / Linguistic)
 • دست‌ورزی و تقویت عضلات دست
 • تقویت هوش دیداری–فضایی (Visual / Spatial)
آغاز سخن با نام خدا و هم‌خوانی دعای سلامتی امام زمان (عج)
عادت چله

یکی از زیبایی‌هایی که خدای مهربان آفریده است، آسمان شب است. شما تاکنون شب‌ها به آسمان نگاه کرده‌اید؟ چه دیده‌اید؟ بیایید هم اکنون خدا را به‌خاطر آفرینش این‌همه زیبایی شکر کنیم.

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درسهای گذشته سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

 • درس 20: شما در کدام فصل به دنیا آمده‌اید؟ آن فصل چه آب‌وهوایی دارد؟
 • درس 18: شما چطور هنگام مسواک زدن، در مصرف آب صرفه‌جویی می‌کنید؟
 • درس 12: از چرم گاو، چه‌چیزهایی تولید می‌کنند؟ یک جسم سبک و یک جسم سنگین را درکلاس نام ببرید. (تعیین وزن اشیا بدون استفاده از ابزار استاندارد).
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویرخوانی و تفکر: از نوآموزان بخواهید به‌دقت به تصاویر نگاه کنند. از آنان بپرسید این تصاویر چه‌چیزی را نشان می‌دهند و در مورد تصویر نظرات خود را بیان کنند.

دقت شنیداری (هم‌پایان «ه»): ابتدا چند کلمه که صدای آخر آن‌ها «ه» باشد را برای نوآموزان بیان کنید (ماه، کوه، کلاه، راه و…). از آنان بپرسید آخرین صدایی که شنیدید چه صدایی بود. سپس از آنان بپرسید، در تصاویر کتاب، صدای آخر کدام شکل‌ها، صدای (هـ) است. با کشیدن خط، دور آن‌ها، آن شکل‌ها را مشخص کنید (ماه، کوه، کلاه فضانوردی).

تشخیص پهن و باریک: ابتدا به‌طور عینی و با استفاده از نوارهای کاغذی پهن و باریک، مفهوم پهن و باریک را به نوآموزان آموزش دهید. سپس از آنان بپرسید تنه کدام درخت پهن و کدام درخت باریک است؟ خط‌چین‌های درخت پهن را قهوه‌ای و درخت باریک را سبز کنید.

مفهوم عدد 9 (مرور درس 18): تعداد ستاره‌ها در آسمان چند عدد است؟ دور 9 تا از آن‌ها، خط بسته رنگی کشیده شود.

عدم تعلق یک شیء به مجموعه (مرور درس 20): از نوآموزان بخواهید، به کادر پایین صفحه توجه کنند و بگویند کدام تصاویر به آسمان تعلق ندارند؟ (کوه، درخت).

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: داستان ماه گمشده

پرپری فکر کرد دارد خواب می‌بیند. چشم‌هایش را مالید و دوباره خوب نگاه کرد. ستاره کوچولویی داشت دور سر او می‌چرخید و گریه می‌کرد. از چشم‌هایش پولک‌های ریز می‌ریخت روی پرپری.

پرپری از روی تخت بلند شد و نشست. گفت: ستاره کوچولو این‌وقت شب اینجا چه‌کار می‌کنی؟ تو باید در آسمان باشی.

ستاره با ناراحتی گفت: اتفاق بدی افتاده پرپری! یک اتفاق عجیب!

پرپری بال‌هایش را از هم باز کرد و گفت: چه اتفاقی؟ نکند راه خانه‌ات را گم کرده‌ای؟

ستاره چرخی توی هوا زد و گفت: اوفففف، ماه گمشده!

ابروهای پرپری بالا پرید. با تعجب گفت: چطوری؟

ستاره کنارش نشست. گفت: وقتی خورشید رفت، هرچقدر منتظر ماه شدیم نیامد. همه ستاره‌ها نگرانش هستند.

پرپری تند از پنجره به آسمان نگاه کرد. آسمان تاریک‌تاریک بود. فقط چند ستاره در آن دیده می‌شد.

پرپری گفت: حالا چه‌کار کنیم؟

ستاره گفت: باید دنبالش بگردیم. تو با من می‌آیی؟

پرپری کلاه فضانوردی‌اش را سر کرد و ستاره دستش را گرفت و خیلی زود خودش را توی آسمان دید. آسمان خیلی بزرگ بود. هرچه با ستاره جلو می‌رفتند به ته آن نمی‌رسیدند. پرپری چشم‌هایش را به این‌طرف و آن‌طرف چرخاند و دنبال ماه گشت. یک‌دفعه چیزی مثل موشک از جلویش رد شد. از ستاره پرسید: این دیگر چه بود؟ گلوله آتش؟

ستاره گفت: نه! آن یک شهاب‌سنگ است.

پرپری به دنباله شهاب‌سنگ نگاه کرد که مثل دود سفیدی توی آسمان پخش شده بود. چشم‌هایش برق زد و با خودش گفت: عجب سرعتی!

بعد از مدتی آن‌ها به یک سیارک رسیدند. سراغ ماه را از او گرفتند. سیارک خمیازه‌ای کشید و گفت که او را ندیده است. ستاره دیگر خسته شده بود. به پرپری گفت: فکر کنم ماه با ما قهر کرده است. آخر او کجاست؟

یک‌هو صدایی آمد. صدایی بلند و کشدار.

خرررررپففففف… خرررررپففففف…

گوش‌های پرپری تیز شد. به ستاره گفت: از آن‌طرف برو، از پشت سیارک‌ها.

آن‌ها به صدا نزدیک شدند.

خررررپفففف… خررررپفففف…

صدای ماه بود. او در یک گوشه خوابش برده بود. پرپری و ستاره او را بیدار کردند و او دوباره توی آسمان درخشید و نورش آسمان شب را روشن کرد. ستاره‌ها همگی خوشحال شدند، از همه بیشتر ستاره کوچولو.

پرپری از او خداحافظی کرد. از توی اتاق خانه، برایش دست تکان داد. ستاره چشمک زد و خودش را توی بغل ماه جا کرد.

فعالیت 3: بحث و گفت‌وگو

در رابطه با شب و زیبایی‌های آسمان شب و آنچه تاکنون در آسمان شب دیده‌اند با نوآموزان بحث و گفت‌وگو کنید:

چه زمانی شب می‌شود؟

پرپری در آسمان چه‌چیزهایی را دید؟

شما شب‌ها در آسمان چه‌چیزهایی را می‌بینید؟

ماه را به چه شکل‌هایی در آسمان می‌بینید؟

شب چه فایده‌ای برای ما دارد؟

چه‌کسی آسمان شب را به این زیبایی آفریده است؟

فعالیت4: نقاشی

از نوآموزان بپرسید فکر می‌کنید فضا چه‌شکلی است؟ آیا دوست دارید به فضا سفر کنید؟ به‌نظر شما چه‌چیزهای دیگری در آنجا می‌توانید ببینید؟

اگر می‌توانستی به فضا بروی، دوست داشتی به کجاها سفر کنی و چه‌چیزهایی را در فضا می‌دیدی؟ آن‌ها را نقاشی کن. ابتدا با استفاده از مداد، نقاشی کن، بعد با ماژیک پررنگ کن و با گواش رنگ بزن.

وسایل مورد نیاز: مقوای A4 مخصوص آبرنگ، گواش شش رنگ، قلم‌مو، ماژیک مشکی.