درس 2 - محل زندگی حیوانات

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی با جانوران و ویژگی‌های آنان (محل زندگی)

اهداف جزئی:

  • آشنایی با محل زندگی جانوران گوناگون
  • آشنایی با نعمت‌های خداوند و زیبایی‌های آن
  • شرکت در بحث و گفت‌وگوهای کلاسی و پاسخ دادن به سؤالات
  • افزایش گنجینه لغات و شعرخوانی / نگهداری و ایجاد ریتم
  • دست ورزی و تقویت عضلات دست
  • آشنایی با مفهوم تند و آهسته
  • تقویت هوش طبیعت‌گرایی (Naturalism)
آغاز سخن بانام خدا و هم‌خوانی سوره فیل
عادت چله

شعر زیر را با نوآموزان هم‌خوانی کنید:

شکر خدای یکتا

که آفریده ما را

ابر و درخت و خورشید

جنگل و کوه و دریا

از کودکان بپرسید، شما خدا را برای چه چیزهایی شکر می‌کنید؟

 

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

  • درس 1: چرا ابرهه می‌خواست به خانه خدا حمله کند و آن را خراب کند؟
  • درس 34، ج 3: چرا زیاد بازی کردن با گوشی برای ما ضرر دارد؟
  • درس 28، ج 3: چند تا از محصولات و کالاهای خوب ایرانی را نام ببرید؟ شما بزرگ شدید دوست دارید چه محصول ایرانی‌ای را تولید کنید. (سعی کنید روحیه خودباوری را در کودکان زنده کنید.)
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویر خوانی و تفکر: از نوآموزان بخواهید به‌دقت به تصویر کتاب نگاه کنند و در مورد آن توضیح دهند از آنان بپرسید فکر می‌کنید هریک از این حیوانات در کجا زندگی می‌کنند. در مورد محل زندگی حیوانات، برایشان توضیح دهید. سپس از آنان بخواهید، حیوانات پایین صفحه را به محل زندگی خودشان وصل کنند.

مرور عدد 7 (درس 34 جلد سوم): ابتدا عدد 7 را به‌صورت عینی در کلاس با نوآموزان تمرین کنید، سپس از آن‌ها بخواهید تا با انگشتان خود عدد 7 را نشان دهند. سپس در قسمت پایین کتاب زیر 7 عدد از حیوانات بارنگ‌های مختلف خط بکشند.

آشنایی با مفهوم تند و آهسته: ابتدا در مورد مفهوم تند و آهسته با کودکان سخن بگویید و از دو تا از نوآموزان بخواهید تا نمایش دو حیوان تند و آهسته را اجرا کنند و بقیه ببینند. سپس از آن‌ها بخواهد تا در تصویر دور حیوانی که از همه تندتر می‌رود و حیوانی که از همه آهسته می‌رود را خط بسته بکشند.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: بحث و گفت‌وگو

با نوآموزان در مورد محل زندگی حیوانات با سؤالات ذیل بحث و گفت‌وگو کنید.

چه حیواناتی در خشکی زندگی می‌کنند؟

چه حیواناتی در آب زندگی می‌کنند و چرا؟

چه حیواناتی هم در آب و هم در خشکی زندگی می‌کنند؟ نام چند حیوان دوزیست را بگویید. (معنی دوزیست را برای نوآموزان بیان کنید: به جانورانی می‌گویند که وقتی به دنیا می‌آیند در آب هستند و وقتی بزرگ می‌شوند هم در آب و هم در خشکی زندگی می‌کنند.)

فعالیت 3: شعر

ابتدا شعر را برای نوآموزان بخوانید از آن‌ها بخواهید برای شعر یک ریتم و آهنگ با ضربه به میز یا دست زدن ایجاد کنند. سپس باهم، هم‌خوانی کنید. از نوآموزان بپرسید آیا می‌دانید برکه یا مرداب چیست؟ از آنان بخواهید در مورد شعر و آنچه از آن فهمیده‌اند توضیح دهند.

نازپری توی رودخونه
دید که یه قورباغه چطور
اون می‌دونه که قورباغه
چون‌که دوزیسته، خونه‌شون
تو آب بیوفتن می‌میرن
ولی تو خشکی می‌میرن

چند تا دونه ماهی رو دید
از روی سنگ توآب پرید
تو برکه یا تو مردابه
هم توی خشکی هم آبه
پشمک و فیلوی زرنگ
ماهی و کوسه و نهنگ[1]

[1] طیبه شامانی (طناز)

فعالیت 4: نقاشی

از نوآموزان بخواهید حیوانی را که دوست دارند انتخاب کنند و آن را در محل زندگی خودش نقاشی کنند.