درس 29 - پرهیز از اسراف

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی با اسراف نکردن

اهداف جزئی:

  • شرکت در بحث و گفت‌وگوهای کلاسی و پاسخ دادن به سؤالات
  • نقاشی کردن
  • شرکت در نمایش‌های خلاق
  • دست‌ورزی و تقویت عضلات دست
  • افزایش هوش مالی کودک
آغاز سخن بانام خدا و هم‌خوانی سوره نصر
عادت چله

اگر ببینید کسی قسمتی از خوراکی خود را خورده است و بقیه‌اش را می‌خواهد در سطل زباله بیندازد، به او چه می‌گویید؟

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

  • درس 20: هنگام عبور از خیابان از کدام قسمت خیابان باید رد شویم؟ آیا به چراغ عابرپیاده توجه می‌کنید؟
  • درس 26: چند مورد از صنایع‌دستی را که هنرمندان آن‌ها را با دست درست می‌کنند را نام ببرید؟
  • درس 28: کدام‌یک از وسایل شما ایرانی است؟ دوست دارید وقتی بزرگ شدید، چه وسیله‌ای را بسازید که برای مردم ایران مفید باشد و آن را بخرند؟
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویرخوانی و تفکر: از کودکان بخواهید به تصاویر دقت کنند و بگویند که به نظر ایشان ماجرای تصاویر چیست؟ برای تصاویری که کار درست را نشان می‌دهد، آدمک خوشحال را آبی و تصاویری که کار غلط را نشان می‌دهند، آدمک ناراحت را به رنگ قرمز رنگ‌آمیزی کنند.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: بحث و گفت‌وگو

ابتدا از نوآموزان بپرسید آیا می‌دانید اسراف یعنی چه؟ پس از شنیدن نظراتشان در مورد بدی‌های اسراف گفت‌وگو کنید، برای این کار از تصاویر کتاب کودک و متن و سؤالات زیر می‌توانید استفاده کنید:

صرفه‌جویی یعنی از نعمت‌های خدای مهربان درست و به‌اندازه استفاده کنیم و آن‌ها را هدر ندهیم. باید از اسراف دوری کنیم و قدر نعمت‌های خدا را بدانیم. خدای مهربان می‌فرماید: بخورید و بنوشید (و از نعمت‌ها استفاده کنید) ولی اسراف نکنید. خداوند اسراف‌کنندگان را دوست ندارد.[1]

خدای مهربان چه نعمت‌هایی به ما داده است؟ چند تا از آن‌ها را نام ببرید.

وقتی‌که غذا می‌خورید چطور مواظب هستید که اسراف نکنید؟ کدام‌یک از تصاویر کتاب در مورد اسراف نکردن خوراکی‌هاست؟ برای اینکه پرپری و پاپری دیگر اسراف نکنند به آن‌ها چه می‌گویید؟

آیا اشکال دارد که تکه‌های کوچک نان را در سطل زباله بریزیم؟ شما آن‌ها را چه می‌کنید؟

اگر آب در ته لیوان بماند آن را چه می‌کنید؟ نظر شما در رابطه با کار نازپری چیست؟

چطور مواظب هستید که کاغذ را اسراف نکنید؟ کدام تصویر مربوط به این مسئله است و به جوجه‌ها در رابطه با اسراف کاغذ چه می‌گویید؟

[1] سوره اعراف، آیه 31.

فعالیت 3: نقاشی

از نوآموزان بپرسید، در چه مواردی باید حواسمان باشد تا اسراف نشود. خود را در حال صرفه‌جویی کردن در آن مورد نقاشی کن.

فعالیت 4: نمایش ادا بازی (پانتومیم)

از نوآموزان بخواهید با موضوع صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف یک ادا بازی (پانتومیم) اجرا کنند و بقیه حدس بزنند. مثل گاز زدن یک سیب و نخوردن مابقی آن، مثل مسواک زدن و صرفه‌جویی در مصرف آب و…