درس 28 - حمایت از تولید ایرانی

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی و تشویق به حمایت از تولیدات ایرانی

اهداف جزئی:

  • شرکت در بحث و گفت‌وگوهای کلاسی و پاسخ دادن به سؤالات
  • توجه و دقت به صدای آخر کلمات (صدای و)
  • تشخیص رابطه کل و جز
  • ساختن کاردستی
  • شرکت در نمایش‌های خلاق
  • دست‌ورزی و تقویت عضلات دست
  • افزایش هوش مالی کودک
آغاز سخن بانام خدا و هم‌خوانی سوره نصر
عادت چله

به نظر شما چه‌کارها و رفتارهایی بد است؟ اگر ببینید کسی یکی از این کارها را انجام می‌دهد، چه‌کار می‌کنید تا دیگر این کار را انجام ندهد؟

 

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

  • درس 19: تابه‌حال، در کدام‌یک از مراسمات مسجد شرکت کرده‌اید؟ تعریف کنید.
  • درس 25: اگر کشاورز باشید، دوست دارید چه محصولی تولید کنید؟ چرا؟
  • درس 27: اگر نیروهای اورژانس نباشند، چه اتفاق‌هایی برای مردم می‌افتد؟
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویرخوانی و تفکر: توجه نوآموزان را به تصویر کتاب جلب نمایید، از آن‌ها بخواهید تا بگویند به نظر ایشان چه ماجرایی در حال اتفاق افتادن است و آنجا کجاست؟ و سؤالاتی ازاین‌دست از دل تصویر بپرسید تا ذهن کودک، برای پذیرش ادامه درس آماده شود.

آشنایی با هم پایان «و»: کلماتی را که صدای آخر آن‌ها صدای «و» است را برای نوآموزان تکرار کنید (مانند گاو، سرو، ناو، دیو). از آنان بپرسید، آخرین صدایی که شنیدید چه صدایی بود؟ سپس از آنان بخواهید در صفحه کتاب به کیف‌ها دقت کنند و بگویند روی هر کیف چه عکسی است، دور تصاویری که صدای آخر آن‌ها «و» است، خط بکشند.

تشخیص رابطه کل و جز: از کودکان بخواهید با دقت به تصاویر پایین صفحه، بگویند که این تصاویر مربوط به کدام‌یک از کیف‌ها هستند. سپس آن را به شکل مربوطه وصل کنند.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: بحث و گفت‌وگو

ابتدا از نوآموزان بپرسید آیا می‌دانید اسراف یعنی چه؟ پس از شنیدن نظراتشان در مورد بدی‌های اسراف گفت‌وگو کنید، برای این کار از تصاویر کتاب کودک و متن و سؤالات زیر می‌توانید استفاده کنید:

صرفه‌جویی یعنی از نعمت‌های خدای مهربان درست و به‌اندازه استفاده کنیم و آن‌ها را هدر ندهیم. باید از اسراف دوری کنیم و قدر نعمت‌های خدا را بدانیم. خدای مهربان می‌فرماید: بخورید و بنوشید (و از نعمت‌ها استفاده کنید) ولی اسراف نکنید. خداوند اسراف‌کنندگان را دوست ندارد.[1]

خدای مهربان چه نعمت‌هایی به ما داده است؟ چند تا از آن‌ها را نام ببرید.

وقتی‌که غذا می‌خورید چطور مواظب هستید که اسراف نکنید؟ کدام‌یک از تصاویر کتاب در مورد اسراف نکردن خوراکی‌هاست؟ برای اینکه پرپری و پاپری دیگر اسراف نکنند به آن‌ها چه می‌گویید؟

آیا اشکال دارد که تکه‌های کوچک نان را در سطل زباله بریزیم؟ شما آن‌ها را چه می‌کنید؟

اگر آب در ته لیوان بماند آن را چه می‌کنید؟ نظر شما در رابطه با کار نازپری چیست؟

چطور مواظب هستید که کاغذ را اسراف نکنید؟ کدام تصویر مربوط به این مسئله است و به جوجه‌ها در رابطه با اسراف کاغذ چه می‌گویید؟

[1] سوره اعراف، آیه 31.

فعالیت 3: نقاشی

از نوآموزان بپرسید، در چه مواردی باید حواسمان باشد تا اسراف نشود. خود را در حال صرفه‌جویی کردن در آن مورد نقاشی کن.

فعالیت 4: نمایش ادا بازی (پانتومیم)

از نوآموزان بخواهید با موضوع صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف یک ادا بازی (پانتومیم) اجرا کنند و بقیه حدس بزنند. مثل گاز زدن یک سیب و نخوردن مابقی آن، مثل مسواک زدن و صرفه‌جویی در مصرف آب و…