درس 20 - خیابان 1 (قوانین عبور و مرور)

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی و قوانین اجتماعی

اهداف جزئی:

 • آشنایی با مقررات عبور و مرور (چراغ‌راهنما، پل عابر و…)
 • شرکت در بحث و گفت‌وگوهای کلاسی و پاسخ دادن به سؤالات
 • شرکت در نمایش‌های خلاق
 • پرداختن به کاردستی
 • دست‌ورزی و تقویت عضلات دست
 • تقویت هوش دیداری – فضایی (Visual / Spatial)
آغاز سخن بانام خدا و هم‌خوانی سوره عصر
عادت چله

اگر ببینیم کسی دوست ما را اذیت می‌کند، چطور او را از کار بدش آگاه می‌کنیم؟

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

 • درس 11: چطور باید دوستمان را به کار خوبی مثل سلام کردن، تشویق کنیم؟ یادت هست معنای «نیک‌بان» چه بود؟
 • درس 17: به کدام‌یک از وسایل، عمومی می‌گوییم؟ یادت هست که پوپی چه خوابی دیده بود و چرا در خواب تبدیل به صندلی شده بود؟
 • درس 19: تابه‌حال به کدام‌یک از مراسمات مسجد رفته‌ای؟ به برگزارکنندگان آنچه کمکی کرده‌اید؟
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویرخوانی و تفکر: ابتدا توجه نوآموزان را به تصویر کتاب جلب نموده و از آن‌ها بخواهید در مورد آن توضیح دهند و بگویند که هریک از شخصیت‌ها در حال انجام چه‌کاری است. آیا ماشینی که از روبه‌رو می‌آید را می‌شناسند یا خیر؟ نظر خود را در مورد اینکه چه کسی کار درست انجام می‌دهد و چه کسی کار اشتباه، بیان کنند.

دقت داشته باشید که در مرحله تصویرخوانی، مربی باید شنونده مباحث و نظرات کودک باشد و در مرحله بحث و گفت‌وگو با جملات هوشمندانه به بحث کودکان جهت‌دهی می‌کند.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: بحث و گفت‌وگو

در مورد اهمیت رعایت قانون در جامعه و خیابان، با نوآموزان گفت‌وگو کنید. برای تسهیل بحث و گفت‌وگو، مجدداً از تصویر کتاب کودک استفاده کنید.

از کودکان بخواهید چراغ راهنمایی را در تصویر نشان دهند و از ایشان سؤال کنید: چراغ راهنمایی چند رنگ دارد و هر رنگ نشانه چیست؟ چرا در خیابان‌های شلوغ، باید از پل هوایی عبور کنیم؟ چه‌کسی درحال عبور از پل عابر است و چه‌کسی می‌خواهد از خیابان عبور کند.

خط عابر پیاده را در تصویر نشان دهید. این خط به چه معناست؟ چرا موتورسوار و دوچرخه‌سوارها باید کلاه ایمنی داشته باشند؟ به نظر شما موتورسوار چه‌کار اشتباهی می‌کند؟ (کلاه ایمنی ندارد و از روی چمن‌ها عبور می‌کند) اگر وسایل نقلیه در خیابان نظم و قانون را رعایت نکنند چه اتفاقی می‌افتد؟ کدام ماشین مقررات را رعایت نکرده؟ آقا ویزولی چه‌کارهای اشتباهی انجام داده؟ (سرش بیرون از ماشین است، چراغ‌قرمز را رد کرده، کمربند هم نبسته) شما چگونه او را جریمه می‌کنید تا همیشه مقررات را رعایت کند؟

درنهایت از کودک بخواهید بالای سر افرادی که کار درست می‌کنند با رنگ سبز علامت ✔ بزند و بالای سر افرادی که کار اشتباهی می‌کنند با رنگ قرمز علامت × بزنند.

 فعالیت 3: کاردستی

 1. کاردستی ماشین: ابتدا بچه‌ها را گروه‌بندی کنید و سپس به گروه‌ها وسایل دورریز دهید و از هر گروه بخواهید که یک وسیله نقلیه درست کنند، سپس در کنار کلاس یا حیاط، طرح یک خیابان را بکشید و از بچه‌ها بخواهید در خیابان طراحی‌شده رانندگی کنند.
 2. کاردستی چراغ راهنمایی و رانندگی: از کودکان بخواهید با استفاده از وسایل دورریز و کاغذ رنگی یک چراغ راهنمایی و رانندگی درست کنند.

وسایل: کاغذ رنگی، فوم، رول دستمال، قوطی شامپو یا نوشابه، درب بطری، چسب و قیچی و…

 فعالیت 4: نمایش

بچه‌ها را گروه‌بندی کنید و در گروه‌های خود، نقش پلیس، ماشین، عابر پیاده و چراغ راهنمایی را برعهده‌گرفته و نقش آن‌ها را اجرا کنند. مثلاً چراغ راهنمایی رنگ خود را اعلام می‌کند و با مقوا آن رنگ را نشان دهد و ماشین باید بایستد یا حرکت کند و …