درس 4 - حریم خصوصی پدر و مادر

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی با مسئله «حریم خصوصی والدین» و تشویق به رعایت آن.

اهداف جزئی:

  • آشنایی با اجازه گرفتن هنگام استفاده از وسایل شخصی و ورود به اتاق شخصی والدین
  • شرکت در بحث و گفتگوهای کلاسی و پاسخ دادن به سؤالات
  • آشنایی با مفهوم عدد 4
  • بیان دلایل منطقی ساده برای گفتار و رفتار خود
  • پاسخ‌گویی به سؤال‌هایی از نوع باز
  • بیان احساسات خود
  • تقویت هوش جنبشی – حرکتی (Kinetic/ Motion)
آغاز سخن بانام خدا و هم‌خوانی سوره ناس
عادت چله

از نوآموزان بپرسید شما وقتی دست‌های پدر و مادرتان را بوسیدید، آن‌ها چه احساسی داشتند در مورد آن توضیح دهید.

 

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

  • درس 30، جلد اول:ورزش‌های تکی و انفرادی چه ورزش‌هایی هستند؟ آن‌ها را نام ببرید.
  • درس 1: در سوره ناس، خدای مهربان به ما چه چیز را یاد می‌دهد؟
  • درس 3: هنگامی‌که گرسنه هستید و غذا هنوز آماده نشده، با مادر خود چگونه صحبت می‌کنید؟
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویر خوانی و تفکر: به‌دقت به تصویر نگاه کنید چه چیزهایی در تصویر می‌بینید؟ آیا می‌توانید بگویید چه ماجرایی در تصویر در حال اتفاق افتادن است؟

عدد 4: ابتدا مفهوم عدد 4 را به‌طور عینی و با استفاده از وسایل موجود در کلاس، با کودکان تمرین کنید. سپس از آنان بپرسید: چه چیزهایی را در تصویر کتاب می‌بینید که چهارتا هستند؟

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: بحث و گفتگو

در مورد قوانین و مصادیق احترام به والدین و رعایت حریم خصوصی ایشان، با نوآموزان گفتگو کنید.

پرپری و نازپری در حال انجام دادن چه‌کارهایی هستند؟ به نظر شما کار کدام‌یک صحیح و کدام‌یک اشتباه است؟ چرا؟ دلایل منطقی آنان را بشنوید. (نازپری به وسایل بابا دست می‌زند و پرپری در حال در زدن برای ورود به اتاق است.)

اگر بخواهیم به اتاق پدر و مادر وارد شویم، ابتدا باید چه‌کار کنیم؟ کدام‌یک از وسایل بابا و مامان شخصی‌اند و نباید به آن‌ها دست بزنیم؟

اگر با وسایل شخصی مامان و بابا کار داشتیم، (مثلاً خواستیم با گوشی آن‌ها کار کنیم.) باید چه‌کار کنیم؟ (ابتدا اجازه می‌گیریم، اگر اجازه دادند می‌توانیم به آن‌ها دست بزنیم.)

کودکان را گروه‌بندی کنید و از آنان بخواهید در گروه‌هایشان با مشورت یکدیگر به این سؤالات پاسخ دهند. سپس به آن‌ها کمک کنید تا از صحبت‌های انجام‌شده در کلاس، نتیجه‌گیری کنند.

فعالیت 3: نمایش

کودکان را گروه‌بندی کنید و از ایشان بخواهید با توجه به تصویر، یک داستان کوتاه بگویند و نمایش آن را اجرا کنند. از نوآموزان بپرسید اگر شخصی بدون اجازه پدر و مادر به سراغ وسایل آن‌ها رود و یا بدون اجازه وارد اتاق شخصی آن‌ها شود و یا با پدر و مادر بد صحبت کند، پدر و مادر چه احساسی خواهند داشت؟ آن را نیز در نمایش خود بگنجانند.

فعالیت 4: بازی

کودکان را به 4 گروه تقسیم کنید: بین گروه‌ها قرعه‌کشی شود و به ترتیب، گروه 1، 2، 3 و 4 مشخص گردد. بازی دارای 4 مرحله است. هر گروه که بازی را شروع می‌کند، سایر کودکان در کنار ایستاده‌اند و همکلاسی‌های خود را تشویق می‌کنند.

مرحله اول: مسیری 3 متری مشخص می‌شود و کودکان پشت خط شروع، قرار می‌گیرند و پس از پاسخ‌گویی به سؤال مربی، حرکت خود را به شکل لِی‌لِی شروع می‌کنند.

مرحله دوم: مسیری 3 متر مشخص می‌شود و کودکان پس از پاسخ‌گویی به سؤال مربی، مسیر را به شکل جهیدن (جفت‌پا به جلو) طی می‌کنند.

مرحله سوم: مسیری 3 متری مشخص می‌شود و مجدد کودکان به سؤال مربی پاسخ داده و مسیر را به شکل زیگزاک (پریدن به پهلو به شکل جفت‌پا) طی می‌کنند.

مرحله چهارم: مسیری 3 متری مشخص شود و کودکان پس از پاسخ‌گویی به شکل کلاغ‌پر، مسیر را طی می‌کنند. پس از گذراندن 4 مرحله، گروه دوم حرکت خود را از مسیر شماره 1 شروع می‌کند و سایر کودکان، گروه را تشویق می‌کنند.

سؤالات مربی

– من می‌توانم بی‌اجازه به گوشی مامان و بابا دست بزنم؟ نه نه نه نمی‌توانم.

– من می‌توانم بی‌اجازه به اتاق مامان و بابا وارد بشوم؟ نه نه نه نمی‌توانم.

– من می‌توانم حرف‌های خانه را برای دیگران تعریف کنم؟ نه نه نه نمی‌تونم.

– من همیشه با مامان و بابا، با خوش‌اخلاقی رفتار می‌کنم؟ بله بله من می‌توانم.

– من همیشه به حرف‌های مامان و بابا گوش می‌دهم؟ بله بله من می‌توانم.

– من دستان پدر و مادرم را می‌بوسم؟ بله بله من می‌توانم.