درس3 - خوب صحبت کردن با پدر و مادر

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: تشویق به احترام کلامی به والدین

اهداف جزئی:

 • تشویق به رعایت آداب برخورد با والدین مانند خوب صحبت کردن با آن‌ها
 • شرکت در بحث و گفتگوهای کلاسی و پاسخ دادن به سؤالات
 • گسترش گنجینه واژگان
 • خواندن اشعار موزون
 • تقویت هوش کلامی – زبانی (Verbal / Linguistic)
آغاز سخن بانام خدا و هم‌خوانی سوره ناس
عادت چله

از نوآموزان بپرسید شما چگونه به پدر و مادر خود احترام می‌گذارید؟ از بوسیدن دست پدر یا مادر خود، چه احساسی دارید؟

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته، سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

 • درس 29 جلد اول:ورزش کردن چه فوایدی دارد؟ کسی که ورزش نکند چه اتفاقی برای او می‌افتد؟
 • درس 35 جلد اول: نام چند بازی فکری که تابه‌حال انجام داده‌اید را بگویید؛ یک‌شکل مربع و مثلث به کودکان نشان دهید و از آن‌ها بخواهید، گوشه‌های آن را نشان دهند.
 • درس 2: شما چگونه از پدر و مادر خود تشکر می‌کنید؟
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویر خوانی و تفکر: از کودکان بخواهید به‌دقت به تصاویر کتاب توجه کنند. از آنان بپرسید این تصاویر چه چیزی را نشان می‌دهند؟ سپس از کودکان بخواهید تصاویر صحیح و غلط را نشان دهند.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: بحث و گفتگو

در مورد آداب صحبت کردن با والدین، برای کودکان صحبت کنید.

 • ملایم صحبت کردن: باید در هنگام صحبت کردن با آن‌ها صدای خود را بالا نبریم و روی آن‌ها داد نزنیم.
 • لطفاً: اگر درخواستی داریم، می‌توانیم از کلمه لطفاً استفاده کنیم.
 • ممنون: اگر کاری برای ما انجام دادند از آن‌ها تشکر کنیم.
 • چشم: اگر مامان و بابا از ما چیزی بخواهند، با گفتن چشم، به حرف آن‌ها گوش می‌دهیم.

سپس با بیان سؤالاتی، کودکان را دعوت به بحث و گفت‌وگو کنید:

اگر گرسنه باشی و غذا آماده نباشد، با مامان چگونه صحبت می‌کنی؟ آیا می‌توانیم سر مامان یا بابای خود فریاد بزنیم؟

اگر ببینی که کسی سر مامان و بابایش داد می‌زند، به او چه می‌گویی؟

اگر از مامان بخواهی که به تو چیزی بدهد، باید از چه کلمه‌ای استفاده کنی؟

اگر مامان یا بابا کاری برایت انجام داد، چگونه از او تشکر می‌کنی؟

اگر مامان گفت که کمک کن و وسایل سفره را بیاور، چه می‌گویی؟

و سؤالاتی ازاین‌دست… .

نظرات کودکان را بشنوید و در پایان به کمک خودشان نتیجه‌گیری کنید.

فعالیت 3: شعر

شعر را برای کودکان بخوانید و با آنان تکرار کنید. در مورد شعری که خوانده شد با نوآموزان گفتگو کنید و از آنان بپرسید پرپری چگونه به مادرش احترام گذاشت؟ برای جذاب‌ترشان شعر، از کودکان بخواهید تا بخشی از شعر را دست بزنند و بخشی دیگر را پا بکوبند و باسلیقه خود، به شعر ریتم دهند.

نازپری خیلی گشنه‌شه
دلم می‌گه هی قاروقور
مامان می‌گه یه کم دیگه
نهارمون تا بپزه
نازپری گفت چشم مامانی
تا غذا آماده بشه

می‌گه مامان غذا می‌خوام
لطفاً غذا بیار برام
این دوروبَر بازی بکن
بپر بپر بازی بکن
پرید و بالشو بوسید
وسایل سفره رو چید
فعالیت 4: بازی

بچه‌ها در حیاط یا کلاس حلقه بزنند و دست‌هایشان را در پشت خود قرار دهند، مربی توپ کوچکی را در دست هرکس قرار داد او صحبت می‌کند. نوآموز باید در مورد نحوه صحبت کردن با پدر و مادر، یک جمله صحیح و یک جمله نادرست بگوید.

سایر کودکان نسبت به جمله صحیح با دست زدن واکنش نشان دهند و بگویند: «درسته آی درسته، کارت خیلی درسته» و اگر جمله اشتباه بود، با اخم و ناراحتی بگویند: «غلطه، آی غلطه، غلط غلوطه، غلطه» و به همین شکل بازی ادامه می‌یابد.