درس 2 - تشکر کردن از پدر و مادر

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی بااهمیت نیکی به والدین (تشکر از پدر و مادر)

اهداف جزئی:

  • آشنایی با تشکر از والدین
  • شرکت در بحث و گفتگوهای کلاسی
  • تقویت هوش کلامی – زبانی (Verbal / Linguistic)
  • توجه و دقت به صدای آخر کلمات (او)
  • گسترش گنجینه واژگان
  • اجرای نمایش‌های مختلف
آغاز سخن بانام خدا و هم‌خوانی سوره ناس

پیشنهاد به مربی: در کلاس خود یک انجمن تشکیل دهید و نام آن را انجمن احترام به والدین بگذارید. از قبل، والدینِ کودکان را در جریان برنامه‌ها و اهداف این جلد از کتاب قرار دهید تا با همراهی و همکاری با شما، دستیابی به هدف اصلی که حفظ حرمت والدین و احترام به مقام آنان هست، به‌خوبی محقق گردد.

 

عادت چله

از نوآموزان بپرسید چه کسی دیروز که به خانه رفت، از پدر و مادر خود تشکر کرد و دست‌هایشان را بوسید؟ سپس شعر زیر را برایشان بخوانید و از آنان بخواهید تکرار کنند.

یه بچه مهربون
می‌بوسه دست مامان

  بچه خوب و دانا
می‌بوسه دست بابا
مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته، سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

  • درس 28 جلد اول: لباس پسرها و دخترها چه فرقی باهم دارد؟
  • درس 34 جلد اول: هنگام لطیفه گفتن باید حواسمان باشد که کسی را… . (جمله را کودکان کامل کنند.)
  • درس 1: برای اینکه از شر و بدی شیطان دور بشویم، چه‌کاری باید انجام بدیم؟
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویر خوانی و تفکر: توجه نوآموزان را به تصویر کتاب جلب نموده و از آنان بخواهید در مورد تصویر در گروه‌های خود گفتگو کنند و در مورد آنچه می‌بینند، توضیح دهند.

هم‌پایان (او): با توجه به تصویر؛ نوآموزان کلماتی را که دارای صدای هم‌پایان (او) می‌باشند را نشان داده و تکرار کنند.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

 فعالیت 2: داستان ستاره‌های مهربانی

قسمت اول

پرپری و نازپری درراه خانه بودند که چشم‌شان افتاد به ویزویزو. ویزویزو، ویز و ویز و ویز دور مامانش می‌چرخید و ویز و ویز و ویز، دست مامانش را می‌بوسید. مامانش هم ویز و ویز و ویز می‌خندید. پرپری با صدای بلند گفت: آهای ویزویزو! ویزویزو! یک لحظه بیا اینجا. ویزویزو چرخید و چرخید و چرخید و خودش را به پرپری و نازپری رساند. پرپری آهسته گفت: ویزویزو! چیزی شده؟ مامانت مجبورت کرده دستش را بوس کنی؟ ویزویزو خندید و گفت: نه! نه! خودم دوست دارم دست مامانم را بوس کنم. چون خیلی دوستش دارم. نازپری گفت: پس چرا این‌همه؟ خسته نمی‌شوی این قدر بوسش می‌کنی؟ دهانت درد نمی‌گیرد؟ ویزویزو گفت: چرا خسته؟ تازه دست بابا را هم یک‌عالمه بوس می‌کنم. چون هربار که دستشان را بوس می‌کنم، یک ستاره طلایی از دستشان می‌پرد بیرون. من ستاره‌ها را خیلی دوست دارم. پرپری گفت: چی؟ ستاره؟ کدام ستاره؟ ما که چیزی نمی‌بینیم! ویزویزو گفت: چون شما چشم ویزویزی ندارید! ما زنبورها چشم ویزویزی داریم و ستاره‌ها را می‌بینیم. پرپری به نازپری نگاه کرد و گفت: یعنی اگر ما هم چشم ویزویزی داشته باشیم، می‌توانیم دست مامان‌پری و باباپری را بوس کنیم و ستاره ببینیم؟ ویزویزو گفت: نمی‌دانم! اما اگر چشم ویزویزی می‌خواهید، از مغازه آقا ویزولی بخرید. پرپری و نازپری بدو بدو خودشان را به مغازه آقا ویزولی رساندند و گفتند: آقا ویزولی! آقا ویزولی! ما دو تا چشم ویزویزی می‌خواهیم! آقا ویزولی هم خندید و گفت: چشم ویزویزی که مال زنبورهاست؛ اما به‌جایش دو تا عینک ویزویزی می‌دهم. پرپری و نازپری هم عینک‌های ویزویزی را روی چشمشان گذاشتند و بدو بدو رفتند خانه. دل توی دلشان نبود تا دست مامان و بابا را ببوسند و چشم‌های ویزویزی‌شان را امتحان کنند… .

به نظرت اگر دست مامان‌پری و باباپری را بوس کنند، چند تا ستاره می‌بینند؟[1]

[1]– نرگس میر فیضی

 فعالیت 3: نمایش (احترام به والدین)

از کودکان بپرسید اگر بخواهید به والدین خود احترام بگذارید و از آنان تشکر کنید، چگونه این کار را انجام می‌دهید، آن را برای دوستانتان نمایش دهید.

برای این منظور کودکان در گروه‌های خود با یکدیگر مشورت کنند و تصمیم بگیرند که برای اجرای نمایش خود، به چند نفر نیاز دارند (اعضای خانواده) نقش‌های خود را مشخص کنند سپس نمایش خود را اجرا نمایند.

در پایان می‌توانند داستان نمایش خود را برای دوستانشان نیز تعریف کنند. همچنین از کودکان بخواهید در گروه خود با یکدیگر مشورت کنند و یک لطیفه برای نمایش خود تعریف کنند.

فعالیت 4: کاردستی

وسایلی مانند چسب، کاغذ رنگی، مقوا، قیچی، نی و… در اختیار نوآموزان قرار دهید و از آنان بخواهید به‌منظور تشکر از والدین، 4 گل برای پدر و مادر خود درست کنند و آن‌ها را به منزل ببرند و ضمن بوسیدن دست‌های آنان، گل‌ها را به مادر و پدرشان تقدیم کنند.

همچنین کودکان می‌توانند با وسایل موجود، یک عینک ویزویزی برای خود درست کنند.