درس 18 - جبران اشتباه

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: آشنایی با رفتارها و هنجارهای اجتماعی (جبران اشتباه)

اهداف جزئی:

  • رعایت آداب روابط اجتماعی مانند جبران اشتباه
  • شرکت در بحث و گفتگوهای کلاسی
  • تمایل به گوش دادن نظر دیگران در حل مسئله
  • ارائه راه‌حل برای مسائل روزمره
  • هماهنگی چشم و دست / تقویت عضلات دست
  • توجه و دقت به صدای آخر کلمات (آشنایی با هم‌پایان «ش»)
آغاز سخن بانام خدا و هم‌خوانی سوره ناس
عادت چله

سؤال هرروز ما عزیز دل چی بوده؟

پس‌ازاینکه نوآموزان جواب دادند از آنان بپرسید، کدام‌یک از شما هنگام خداحافظی دست مامان یا بابا را می‌بوسید؟

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته سؤالات ذیل را از نوآموزان بپرسید:

  • درس 9: شما برای احترام گذاشتن به خواهر و برادر بزرگ‌ترتان چه‌کارهایی را انجام می‌دهید؟
  • درس 15: هنگام بازی کردن چه قوانینی را باید رعایت کنیم؟
  • درس 17: به نظر شما، چرا اگر مرتکب رفتار اشتباهی شویم باید عذرخواهی کنیم؟
فعالیت 1: کتاب کودک

تصویرخوانی و تفکر: از نوآموزان بخواهید به دقت به تصویر نگاه کنند و در مورد آن در گروه‌های خود صحبت کنند. سپس از آنان بپرسید به نظر شما چه اتفاقی افتاده است؟ پرپری در حال انجام دادن چه کاری است؟ چرا؟

آشنایی با هم‌پایان «ش»: از نوآموزان بخواهید به دقت به کلماتی که بیان می‌کنید گوش دهند (لیموترش، بنفش، موش، کفش، فرش، گوش، تراش، آتش، آش و…) از آنان بپرسید آخرین صدایی که شنیدی چه صدایی بود؟

سپس از آنان بخواهید تصاویری که در کتاب، آخرین صدای آن‌ها «ش» است را پیدا کنند و دور آن‌ها خط بکشند. (لیموترش، گل بنفش، موش، کفش)

مرور مفهوم «عقب و جلو» و «کوچک‌تر و بزرگ‌تر» (درس 15 و 9): از نوآموزان بپرسید چه کسی در عقب و چه کسانی در جلوی تصویر قرار دارد؟ قد کدام‌یک از آن‌ها بزرگ‌تر است؟ زیرش خط آبی بکش. کدام‌یک کوچک‌تر است؟ زیرش خط قرمز بکش.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: بحث و گفتگو

از نوآموزان بپرسید اگر کار اشتباهی را انجام دهید، بعدازآن، چه احساسی دارید؟

تا حالا برای شما پیش‌آمده است که بخواهید اشتباه خود را جبران کنید؟ مثلاً چه‌کاری انجام داده‌اید؟ اگر اشتباهی وسایل یکی از دوستانتان را بردارید یا وسیله او را خراب کنید، چه‌کار می‌کنید؟

با طرح سؤالاتی، همچون سؤالات مذکور و قرار دادن کودکان در موقعیت‌های مختلف، با کودکان گفتگو کنید و اجازه دهید احساسات خود را بیان کنند. راه‌حل‌هایی که در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند بیان کنند و جملات و عبارات کوتاه را به‌خوبی در هنگام سخن گفتن به کار ببرند.

فعالیت 3: کاردستی (ساخت کارت‌پستال)

با توجه به موضوع درس، نوآموزان می‌توانند یک کارت‌پستال زیبا درست کنند و برای جبران اشتباه خود به فردی هدیه دهند.

یک مقوای رنگی سایز آ چهار را از وسط تا بزنند. باسلیقه‌ی خود داخل آن را تزئین کنند. می‌توانند شکل قلب، گل و…، روی کاغذهای رنگی و مقواهای رنگی دیگر بکشند و دور بُری کنند و داخل کارت‌پستال بچسبانند. روی آن را با دکمه‌های رنگی، مروارید و… تزئین کنند.

وسایل موردنیاز: مقوای رنگی سایز آ چهار، کاغذ و مقوای رنگی، چسب، قیچی، دکمه‌های رنگی، مروارید، کاموا و…

فعالیت 4: نقاشی

از نوآموزان بخواهید کاری را که آن‌ها معمولاً برای جبران اشتباه خود انجام می‌دهند، مانند گل دادن، هدیه دادن و…، در دفتر نقاشی خود بکشند و سپس با استفاده از گوش پاک‌کن و رنگ‌انگشتی با گذاشتن نقطه‌های رنگی، آن را رنگ‌آمیزی کنند.

وسایل موردنیاز: دفتر نقاشی، گوش پاک‌کن، رنگ‌انگشتی یا گواش، مداد