درس 1 - سوره ناس

به نام خداجون مهربون

هدف کلی: انس با قرآن و آشنایی با سوره ناس

اهداف جزئی:

  • آشنایی با قرآن و احترام گذاشتن به آن
  • به یاد خدا بودن
  • دوری کردن از رفتارها و گفتارهای بد
عادت چله

ابتدا در مورد اهمیت نیکی به پدر و مادر و لزوم تشکر از آنان، با نوآموزان گفتگو داشته باشید. سپس به آنان بگویید که؛ یکی از باارزش‌ترین نعمت‌های خداوند به ما، پدر و مادر هستند که باید از خدا به خاطر تمام نعمت‌هایی که به ما داده است، به‌خصوص پدر و مادر، تشکر کنیم و از امروز می‌خواهیم با تشکر از پدر و مادر خود، با بوسیدن دست‌هایشان، از خداوند تشکر کنیم.

مرورها بر اساس منحنی فراموشی

برای مرور درس‌های گذشته (جلد 1)، سؤالات زیر را از کودکان بپرسید:

  • درس 27: پوشش ما در مدرسه و خانه و مهمانی، چه فرقی باهم دارند؟
  • درس 33: نام چند بازی محلی و باستانی را بیان کنید؟
  • درس 35: نام چند بازی فکری که تابه‌حال انجام داده‌اید را بگویید؛ یک‌شکل مربع و مثلث به کودکان نشان دهید و از آن‌ها بخواهید، گوشه‌های آن را نشان دهند.
فعالیت 1: کتاب کودک

تفکر و تصویر خوانی: توجه کودکان را به تصویر کتاب جلب کنید. اجازه دهید در مورد تصویر فکر کنند و نظراتشان را بیان کنند. از نوآموزان بپرسید: فکر می‌کنید تصویر درس امروزمان در مورد چیست؟ مربی محترم لطفاً، ضمن بیان این جمله که امروز با یکی دیگر از سوره‌های زیبای قرآن آشنا خواهیم شد، معنی کلمه‌ی ناس (مردم) را به آن‌ها بگویید و درباره‌ی سوره ناس با استفاده از سؤالات ذیل، با بچه‌ها گفتگو کنید:

می‌دانید چه کسی مالک و آفریننده انسان‌هاست؟ ما چطور می‌توانیم از خدا تشکر کنیم؟

چرا شیطان از رفتارهای نادرست و گفتارهای بد، خوشحال می‌شود؟

مرور مفهوم گوشه (درس 35): از نوآموزان بخواهید تا بیان کنند در 4 گوشه‌ی تصویر، چه می‌بینند و آن‌ها را رنگ کنند. سپس از ایشان بخواهید بقیه تصویر را نیز به‌دلخواه رنگ بزنند.

دست ورزی: از نوآموزان بخواهید تا خطوط خط‌چین بالای صفحه را با توجه به فلش‌ها، پررنگ کنند.

فعالیت 2: بحث و گفتگو

ضمن مرور معنی سوره ناس، در مورد شیطان و هنگامی‌که ما را برای انجام رفتارهای بد فریب می‌دهد و اینکه چطور می‌توانیم از آن رفتارها دور شویم، بحث و گفتگو کنید. سپس توجه نوآموزان را به تصویر جلب نموده و از آن‌ها بخواهید، برداشت خود را از تصویر بیان کنند و بگویند چه اتفاقی بین پیشو و پرپری افتاده است. همچنین در مورد فریب و وسوسه شیطان و دعوای بین این دو گفتگو کنید.

فعالیت 3: استماع تلاوت سوره

صوت سوره ناس را برای نوآموزان پخش‌کنید و از آن‌ها بخواهید به‌دقت گوش کنند و سپس باهم تکرار کنند.

فعالیت 4: شعر

ضمن هم‌خوانی سوره ناس و پرسش و پاسخ در مورد اینکه چگونه می‌توانیم از شیطان دور شویم، از نوآموزان بخواهید با دقت به شعر گوش دهند و پس از چند بار تکرار کردن آن، با شما همراهی کنند.

شیطون زشت و گمراه
تو خونه یا مدرسه
هی می‌گه: «ریخت‌وپاش کن
لج کن و دشمنی کن
خدای مهربونم!
از همه بهتری تو
تا شیطون ناقلا
خراب بشه نقشه‌هاش

کارش چیه؟ وسوسه
هرجا باشیم می‌رسه
مشغول دادوقال باش!
تنبل و بی‌خیال باش!»
خودت مراقبم باش
خودت مواظبم باش
از پیش من دور بشه
چشم‌های او کور بشه[1]

1- سید محمد مهاجرانی