درباره ما بیشتر بدانید!

نخبه شو؛ حاصل تلاش واحد تحقیق و توسعه اندیشکده بین المللی نخبگان است که هیئت موسس آن مجموعه ای از نخبگان دانشگاهی و حوزوی از جمله رتبه های برتر کنکور مقطع دکترا و همچنین برگزیدگان مراکز حوزوی  است. در طراحی مواد آموزشی دوره بعضا بیش از 30 سال کار علمی و تجربی انجام گردیده است.