والدین محترم! سوالات زیر توسط شما تکمیل می شود و نه کودکان . به سوالات زیر از بین عدد 1 تا 5 پاسخ دهید. بیشترین میزان، عدد 5 و به کمترین میزان عدد 1 دهید. وحتی المقدور از دادن نمره میانی یعنی عدد 3 بپرهیزید.

1.کودک پر حرف می باشد و از صحبت کردن ترسی ندارد؟
2. حاضر جواب می باشد و پاسخ هر حرفی را میدهد.
3.کلمات را خوب و به راحتی بیان می کند
4. اغلب در صحبت های خود به چیز هایی اشاره میکند که قبلا خوانده یا شنیده است.
5. خوش صحبت می باشد و دیگران از شنیدن حرف هایش لذت می برند.
6. میتواند به سرعت و آسانی اعداد کوچک را در ذهنش حساب کند.
7. در مدرسه از درس هایی مثل ریاضی و حل کردن مسئله لذت می برد.
8.از بازی های فکری ، معما و شطرنج لذت می برد.
9. وسایل اتاق خود را خوب طبقه بندی و منظم می کند.
10. به پیشرفت های علمی و کشفیات جدید دانشمندان علاقه دارد.
11.علاقه به بازی های فردی و فکری دارد.
12. به تنهایی و تفکر بیشتر از در جمع بودن علاقه دارد.
13. یک سرگرمی یا فعالیت ویژه ای دارد که به تنهایی انجام میدهد.
14. ترجیح میدهد تعطیلات آخر هفته را در یک اتاق یا مکان خلوت سپریکند تا اینکه در یک جای عمومی و شلوغ باشد
15. نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی میشناسد.
16. از سرگرمی های جمعی بیشتر از سرگرمی های فردی خوشش می آی د
17. از صحبت کردن با دیگران لذت میبرد.
18. در میان جمع احساس راحتی میکند
19. با گروه هم سالان خود به خوبی و سریع ارتباط میگیرد.
20. معمولا رهبری گروه هم سالانش را بر عهده میگیرد
21. به طور منظم حداقل در یک ورزش یا فعالیت بدنی شرکت دارد
22. خیلی مشکل است برای مدت طولانی در جایی بنشیند
23. به کارهایی که با دست انجام میشود مانند گِل بازی، ساختکاردستی،نجاری و... علاقه دارد
24. حرکات تعادلی و ژیمناستیک را به راحتی یاد میگیرد
25. علاقه به استفاده از ابزار آلات دارد و آن ها را زود یاد می گیرد
26. به نقشه ها و کره جغرافیایی علاقه دارد
27. از معما های دیداری مانند جورچین و تصاویر سه بعدی لذت میبرد
28. به عکاسی و فیلمبرداری علاقه دارد.
29. از نقاشی کردن لذت میبرد
30.علاقه به تخریب و ساخت مجدد وسایل پیرامون خود دارد(ماننداسباب بازی)
31.آهنگ و ترانه ها را به راحتی حفظ می کند و می خواند.
32. به سرعت جذب آهنگ ها و صداهای موزون می شود
33. به آلات موسیقی و نوازندگی علاقه دارد
34. علاقه به عضویت در گروه های سرود دانش آموزی دارد
35. علاقه به لب خوانی آهنگ ها)دابسمش( دارد و آن ها را به خوبی انجام میدهد.
36. به جمع آوری و نگهداری صدف ها و برگ ها علاقه دار د
37. از گردش در دل طبیعت لذت میبرد
38. به جانوران و گیاهان علاقه دارد
39. به کارهای باغبانی مانند کاشتن گیاه علاقه دارد
40. گزارش های آب و هوایی تلویزیون را دوست دارد
41. در مورد خدا و علت آفرینش موجودات سوال می پرسد
42. صحبت های عمیق و بزرگ تر از سن خود می کند
43. رفتارهای با متانت و حکیمانه ای دارد
44. در مورد زندگی پس از مرگ کنجکاو است
45. تفکر انتقادی دارد(نقاط ضعف مسائل را تشریح می کند)
46. خصوصیت های خوب اخلاقی مانند محبت به دیگران را دارد
47. ادب را مقابل بزرگترها و کوچکترها رعایت می کند
48. خوراکی ها خود را به راحتی با دیگران تقسیم می کند
49. با هم سالان خود درگیر نمیشود و با آن ها کنار می آید
50. از نگاه دیگران بچه ای بامعرفت و دوست داشتنی محسوب می شود.
قیمت: